Arhiv za Junij, 2008

Najboljši delodajalci v Sloveniji


h1 17.06.2008

Hewitt Associates, globalno storitveno podjetje za upravljanje s človeškimi viri, je razglasilo rezultate celoletne raziskave Najboljši delodajalci v Srednje Vzhodni Evropi, ki jo sponzorira The Wall Street Journal Europe. Microsoft je na vrhu seznama prevladujočih IT podjetij. Raziskava, v kateri je bilo anketiranih več kot 120,000 zaposlenih, 3,000 najvišjih vodilnih in 600 podjetij v 12 državah je pokazala, da so zelo zavzeti timi veliko bolj uspešni, tako pri doseganju superiornih poslovnih ciljev kot tudi pri privabljanju, zadržanju in motiviranju svojih ključnih kadrov – talentov.

McDonald Rusija je na samem vrhu seznama Najboljših delodajalcev med velikimi podjetij, Microsoft Slovenija pa na samem vrhu seznama Najboljših delodajalcev med majhnimi in srednje velikimi podjetij. Korporacija Microsoft je prejela tudi posebno priznanje za odličen dosežek v regiji. Sodelovali so v sedmih državah – Slovenija, Rusija, Poljska, Slovaška, Češka Republika, Bolgarija in Ukrajina – in v vseh dosegli naziv Najboljšega delodajalca.

Sodelovalo je 36 podjetij, kar predstavlja mnenje 10 000 zaposlenih in 190 najvišjih vodilnih in letošnji zmagovalci v raziskavi Najboljši delodajalci, Slovenija 2007/2008 so:

Najboljši delodajalci v Sloveniji 2007/08
1. Microsoft
2. Medvešek Pušnik
3. Bayer

»V primerjavi s preteklim letom je povprečna zavzetost sodelujočih podjetij v Sloveniji precej nižja, razlog – po mnenju vodje projekta v Sloveniji, Julijane Zimicje v tem, da letos med sodelujočimi prevladujejo zaposleni v proizvodnih podjetjih. Dejstvo je, da je v teh podjetjih veliko teže vzdrževati visok nivo zavzete delovne sile kot v storitvenih podjetjih.
Julijana Zimic vidi razlog nižje zavzetosti zaposlenih tudi v dogajanju v zvezi z uvedbo Eura, visoko inflacijo in nenehnimi pogajanji v zvezi z dvigi plač ter občutkom zaposlenih, da se jih ne jemlje resno in da morajo »prosjačiti« za tisto, kar jim pripada. Gre preprosto za izgubo vere v delodajalca in občutek, da je zaposleni nespoštovan in premalo cenjen.«

Občutljive bonitete

“Vzgajanje zavzetih zaposlenih je odločitev, ki temelji na čisti poslovni racionalnosti” – rezultati neizpodbitno kažejo, da zavzeti zaposleni dvigujejo poslovno uspešnost – poudarja Zsolt Szelecki, vodilni svetovalec Hewitta za trge Srednje in Vzhodne Europe.
Dejstvo je, da Najboljši delodajalci dosegajo v povprečju za 25 % višji donos na delnico in to je zgolj eden od finančnih indikatorjev dolgoročnega vlaganja v delovno silo.
Obstajajo pa tudi druge prednosti – fluktuacija zaposlenih je pri Najboljših delodajalcih za 15% nižja v primerjavi z ostalimi, hkrati pa prejmejo 4x več zaposlitvenih vlog in imajo za 45% manj bolniške odsotnosti z dela (4,8 namesto 7 dni na zaposlenega).

Najboljše marketinško orodje pri pridobivanju ključnih kadrov in talentov je ustno priporočilo -“word of mouth” in ni naključje, da je uporaba omenjenega orodja značilna le za zavzete zaposlene. Zaposleni pri Najboljših delodajalcih, ki so zavzeti, so “resnični ambasadorji” svojega delovnega okolja, saj 26% več zaposlenih priporoča podjetje svojim znancem in prijateljem, ki iščejo novo službo v primerjavi z nezavzetimi zaposlenimi.

Kako daleč ste pripravljeni iti za svoje talente?

71% najvišjih vodilnih je dejalo, da je največji izziv v naslednjih 3-5ih letih, kako privabiti in obdržati ključne ljudi in talente v podjetju. Strokovnjaki s tega področja ne le, da se strinjajo temveč jih kar 6 od 10-tih računa na veliko pomanjkanje talentov v prihodnjem obdobju.
To pomanjkanje bo najbolj prizadelo Bolgarijo, Slovaško in Poljsko. V Avstriji in na Madžarskem je to manj problematično.

“Raziskava kaže, da 51% vseh sodelujočih podjetij že razmišlja oz. išče kadre izven svoje države – pri sosedih ali še celo dlje.

„Ne gre zgolj za širitev geografskega obsega – bazena talentov. Podjetja morajo najti predvsem nove načine, kako pridobiti talente ter kako jih dolgoročno obdržati”

pravi Rita Veres, vodja projekta Najboljši delodajalci v celotni regiji.

Podjetja so že prepoznala poslovni rizik, ki naj bi ga povzročalo pomanjkanje talentov in že iščejo nove rešitve. 78% sodelujočih podjetij že sodeluje z Univerzami in šolami, 71% sodelujočih podjetij izvaja korporacijske komunikacijske kampanje za promoviranje ‘employer brandinga’. Presenetljivo dejstvo je, da lahko tudi študentje zmanjšajo pritisk pomanjkanja talentov, kajti tudi oni so lahko tisti, ki doprinašajo h dobrim poslovnim rezultatom, hvalijo podjetje in se nenazadnje tudi vračajo, ko doštudirajo. Zgolj 28% podjetij ohranja stik s študenti in jih zaposuje, ko doštudirajo.

Trenutek resnice

Medtem, ko se na eni strani podjetja zelo trudijo, da so prepoznavna na trgu delovne sile z vsemi možnimi komunikacijskimi kampanjami, pa se zgodi trenutek resnice, ko se zaposleni sreča z realnostjo v pojdjetju, kjer se zaposli.

“Raziskava je pokazala, da imajo na novo zaposleni podobne občutke kot takrat, kot sveže zaljubljeni.Na začetku so zavzeti na delovnem mestu in spregledajo pomanjkljivosti. Kakorkoli, v trenutku, ko se obdobje ‘medenih tednov’ zaključi je razočaranje neizogibno: po prvih 12-18 mesecih zaposlitve, zavzetost dramatično pade (od 69 do 53 odstotkov).”
je dejal Zsolt Szelecki, vodilni svetovalec Hewitta za trge Srednje in Vzhodne Europe.
Naše številke kažejo, da je le polovica (51%) zaposlenih mnenja, da se imidž podjetja navzven ujema z izkušnjami na delovnem mestu. Preprosteje povedano, zaposleni ne izkusijo tistega, kar jim je bilo obljubljeno, preden so se pridružili podjetju. Hewittova raziskava je pokazala, da kakor hitro podjetje ne drži svoje obljube in ne ponudi tega, kar je bilo dogovorjeno je zaupanje spodkopano in zavzetost dramatično pade.

Vir

  • Share/Bookmark